Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" czy "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").


Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.  W związku z tym informujemy o spełnieniu zasad określonych w w/w Rozporządzeniu. Poniżej więcej szczegółowych informacji:

1. Administratorem danych jest:

KLIMAT EL SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
ul. Wierzbowa 1, 
82-300 Elbląg, 
zwane dalej "Administratorem

2. Cel przetwarzania danych:

Zbieramy tylko i wyłącznie podstawowe dane pozostawione w formularzu kontaktowym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zapytania.

 

3. Przekazanie danych osobowych:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowych.Jako KLIMAT EL SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji i bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych,

• instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS

• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

• podwykonawcom naszych usług.


4. Dostęp do danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres dtechniczny@klimat-el.pl

5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres dtechniczny@klimat-el.pl

6. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych:

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba kórej dane osobowe dotyczą ma prawo do wycofania zgody

7. Usunięcie danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych. By usunąć swoje dane wyślij email na dtechniczny@klimat-el.pl

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

ADRES

ul. Wierzbowa 1
82-300 Elbląg

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 55 233-38-97 wew. 24
dtechniczny@klimat-el.pl
  
Agencja Reklamowa GABO